Wyszukaj:
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Status prawny
•  Charakterystyka placówki
•  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
•  Polityka ochrony danych osobowych w MDK
  Organy placówki
•  Dyrektor
•  Rada Pedagogiczna
•  Rada Rodziców
  Zakres działania
•  Struktura organizacyjna
•  Podleglosc sluzbowa
•  Harmonogram pracy
  Dokumenty
•  Statut
•  Regulaminy
•  Budzet
•  Kontrole
  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
•  Ogloszenia
•  Zarzadzenie Dyrektora MDK dotyczace naboru
  Obsługa interesantów
•  Zalatwianie spraw
  Informacje
•  Tygodniowy rozklad zajec
•  Kalendarz imprez - Regulaminy imprez
•  Redakcja
  Rejestr Zarządzeń Dyrektora MDK
•  2006 rok
•  2007 rok
•  2008 rok
•  2009 rok
•  2010 rok
•  2011 rok
•  2012 rok
•  2013 rok
•  2014 rok
•  2015 rok
•  2016 rok
•  2017 rok
•  2018 rok
Pomoc
Statystyki


143901
od 06 stycznia 2006
Organy placówki » Rada Rodziców Wersja do druku

 

RADA  RODZICÓW MDK


  1. W Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaniu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczestników zajęć.

  2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

  3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

  4. W celu wspierania działalności statutowej MDK, Rada Rodziców gromadzi fundusze   z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

  5. Rada Rodziców corocznie podejmuje uchwałę, która określa wysokość, sposób i warunki pobierania dobrowolnych składek.
    Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

 


Informację wytworzył: Dominika Wójtowicz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dominika Wójtowicz, Data wprowadzenia: 2006-03-03 09:26:29, Zatwierdził do publikacji: Dominika Wójtowicz, Data publikacji 2006-03-03 09:30:00, Ostatnia zmiana: 2009-09-03 10:14:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2484