Wyszukaj:
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Status prawny
•  Charakterystyka placówki
•  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
•  Polityka ochrony danych osobowych w MDK
  Organy placówki
•  Dyrektor
•  Rada Pedagogiczna
•  Rada Rodziców
  Zakres działania
•  Struktura organizacyjna
•  Podleglosc sluzbowa
•  Harmonogram pracy
  Dokumenty
•  Statut
•  Regulaminy
•  Budzet
•  Kontrole
  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
•  Ogloszenia
•  Zarzadzenie Dyrektora MDK dotyczace naboru
  Obsługa interesantów
•  Zalatwianie spraw
  Informacje
•  Tygodniowy rozklad zajec
•  Kalendarz imprez - Regulaminy imprez
•  Redakcja
  Rejestr Zarządzeń Dyrektora MDK
•  2006 rok
•  2007 rok
•  2008 rok
•  2009 rok
•  2010 rok
•  2011 rok
•  2012 rok
•  2013 rok
•  2014 rok
•  2015 rok
•  2016 rok
•  2017 rok
•  2018 rok
Pomoc
Statystyki


144923
od 06 stycznia 2006
Informacje ogólne » Charakterystyka placówki Wersja do druku

Charakterystyka placówki

Młodzieżowy Dom Kultury jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, wychowania pozaszkolnego, w której prowadzone są zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska, skupiając dzieci i młodzież z Lubania oraz terenu powiatu lubańskiego.

Działalność placówki oparta jest na celach i zadaniach zawartych w Statucie Młodzieżowego Domu Kultury, jako wewnętrznym akcie prawnym. Do podstawowych zadań placówki należy:

·       stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej  w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki, sportu itp.,

·        stworzenie możliwości pogłębiania i poszerzania wiedzy wychodzącej poza szkolne programy nauczania,

·       przygotowanie uczestników do organizowania sobie i innym nieznanych form pożytecznego spędzania czasu wolnego,

·        organizacja imprez takich jak : pokazy, wystawy, konkursy, przeglądy, zawody sportowe dla uczestników placówki, jak i dla młodzieży powiatu lubańskiego w tym również o zasięgu regionalnym i wojewódzkim,

·       podejmowanie działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.

Zajęcia w siedzibie MDK w Lubaniu przy ul. Władysława  Łokietka 2,  prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. MDK skupia w swojej działalności uczestników w grupy/sekcje, które tworzą  następujące  pracownie:

- pracownia techniczna,

- pracownia języków obcych,

- pracownia informatyczna,

- pracownia artystyczna,

- pracownie sportowe.

Zajęcia sportowe odbywają się głównie na bazie  obiektów sportowych znajdujących się w Kompleksie Edukacyjnym - ZSP im. A.M.  oraz na salach sportowych szkół powiatu lubańskiego.

Młodzieżowy Dom Kultury jest organizatorem imprez i konkursów o zasięgu powiatowym,  a prężnie działający  organizatorzy imprez sportowych przeprowadzają  zawody  w wielu dyscyplinach - o randze powiatowej, regionalnej i wojewódzkiej.

 


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dominika Wójtowicz, Data wprowadzenia: 2012-10-31 10:36:55, Zatwierdził do publikacji: Dominika Wójtowicz, Data publikacji 2012-10-31 10:43:53, Ostatnia zmiana: 2015-09-17 15:47:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2057