Wyszukaj:
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Status prawny
•  Charakterystyka placówki
•  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
•  Polityka ochrony danych osobowych w MDK
  Organy placówki
•  Dyrektor
•  Rada Pedagogiczna
•  Rada Rodziców
  Zakres działania
•  Struktura organizacyjna
•  Podleglosc sluzbowa
•  Harmonogram pracy
  Dokumenty
•  Statut
•  Regulaminy
•  Budzet
•  Kontrole
  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
•  Ogloszenia
•  Zarzadzenie Dyrektora MDK dotyczace naboru
  Obsługa interesantów
•  Zalatwianie spraw
  Informacje
•  Tygodniowy rozklad zajec
•  Kalendarz imprez - Regulaminy imprez
•  Redakcja
  Rejestr Zarządzeń Dyrektora MDK
•  2006 rok
•  2007 rok
•  2008 rok
•  2009 rok
•  2010 rok
•  2011 rok
•  2012 rok
•  2013 rok
•  2014 rok
•  2015 rok
•  2016 rok
•  2017 rok
•  2018 rok
Pomoc
Statystyki


143894
od 06 stycznia 2006
Rejestr Zarządzeń Dyrektora MDK » 2012 rok

Artykuły
  Zarzadzenie Nr 14/2012 Dyrektora z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia inwentaryzacji pozostalych srodków trwalych
  Zarzadzenie Nr 13/2012 Dyrektora MDK z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pienizznego za odziez i obuwie robocze
  Zarzadzenie Nr 12/2012 Dyrektiora MDK z dnia 07 listopada 2012 r. w sprawie aktualizacji wykazu pieczeci i podpisów uzywanych w MDK
  Zarzadzenie Nr 11/2012 Dyrektora MDK z dnia 22 pazdziernika 2012 r. w sprawie odwolania zajec i wyznaczenia terminu odpracowania
  Zarzadzenie Nr 10/2012 Dyrektora MDK z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie ustalenia terminu posiedzenia Rady Pedagogicznej
  Zarzadzenie Nr 9/2012 Dyrektora MDK z dnia 31 sierpnia 2012 r w sprawie fizycznej likwidacji sprzetu
  Zarzadzenie Nr 8/2012 Dyrektora MDK z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie powolania komisji likwidacyjnej
  Zarzadzenie Nr 7/2012 Dyrektora MDK z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu posiedzenia Rady Pedagogicznej
  Zarzadzenie Nr 6/2018 Dyrektora MDK z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie zmian funkcjonowania kontroli zarzadczej
  Zarzadzenie Nr 5/2012 Dyrektora MDK z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zakladowego Planu Kont
  Zarzadzenie Nr 4/2012 Dyrektora MDK z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian w regulaninie zakladowego funduszu swiadczen socjalnych
  Zarzadzenie Nr 3/2012 Dyrektora MDK z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian w instrukcji ewidencji i kontroli druków scislego zainteresowania
  Zarzadzenie Nr 2/2012 Dyrektora MDK z dnia 05 stycznia 2012 r. w sprawie powolania komisji inwentaryzacyjnej
  Zarzadzenie Nr 1/2012 Dyrektora MDK z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wspólczynnika niezbednego do wyliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy