Wyszukaj:
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Status prawny
•  Charakterystyka placówki
  Organy placówki
•  Dyrektor
•  Rada Pedagogiczna
•  Rada Rodziców
  Zakres działania
•  Struktura organizacyjna
•  Podległość służbowa
•  Harmonogram pracy
  Dokumenty
•  Statut
•  Regulaminy
  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
•  Ogłoszenia
•  Zarządzenie Dyrektora MDK dotyczące naboru
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
  Informacje
•  Tygodniowy rozkład zajęć
•  Kalendarz imprez
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


129430
od 06 stycznia 2006
Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Status prawny (1)
    Charakterystyka placówki (1)

Organy placówki
    Dyrektor (1)
    Rada Pedagogiczna (1)
    Rada Rodziców (2)

Zakres działania
    Struktura organizacyjna (1)
    Podległość służbowa (1)
    Harmonogram pracy (1)

Dokumenty
    Statut (1)
    Regulaminy (1)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
    Ogłoszenia (0)
    Zarządzenie Dyrektora MDK dotyczące naboru (1)

Obsługa interesantów
    Załatwianie spraw (1)

Informacje
    Tygodniowy rozkład zajęć (2)
    Kalendarz imprez (4)
        Wyniki konkursów (3)
        Regulaminy (1)
    Redakcja (1)