Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informacje ogólne » Status prawny

Status prawny

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą działającą na podstawie:

-         Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

-         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52 z 2005 r. poz. 467 ze zm.).

-         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52 poz. 466),

-         Statutu placówki.

Redaktor: Dominika Urban Źródło: (brak danych)
Utworzony: 2012-11-12 12:25:25 Ostatnia zmiana: 2012-11-12 12:34:04